07-06-2024: DOORSTART DORPSRAAD GRUBBENVORST

Beste Grubbenvorstenaren,

We zijn verheugd te kunnen melden dat de Dorpsraad een doorstart gaat maken!

Er zullen dingen gaan veranderen zoals de naam, manier van werken en visie. Wij, als nieuwe club, willen eerst een goed fundament neerzetten met een heldere visie. Dat kost tijd, maar daar wordt op de achtergrond door een groep enthousiaste dorpsgenoten hard aan gewerkt.

Wordt vervolgd...

Hartelijke groet,

Bestuur Platform Grubbenvorst24-01-2024: OPHEFFING DORPSRAAD GRUBBENVORST

Met pijn in ons hart moeten wij bekendmaken dat het bestuur van de Dorpsraad Grubbenvorst heeft besloten de Dorpsraad met terugwerkende kracht per
31 december 2023 op te heffen. 
Enige tijd geleden hebben wij aangegeven afscheid te willen nemen om ruimte te geven aan nieuwe personen , die zich met jeugdig elan en energie willen inzetten voor ons mooi dorp. Helaas is ons dat niet gelukt!

Grubbenvorst is een geweldig mooi dorp, met heel veel actieve inwoners, die heel veel mooie en fijne dingen organiseren. Maar we moeten er samen voor zorgen dat het dorp ook leefbaar blijft voor iedereen en voor de toekomst. Dat gaat niet vanzelf, maar dat vraagt om mensen die zich hiervoor willen inzetten. De Dorpsraad is daarvoor een heel mooi medium.

Wij kijken met trots terug op alle leuke en fijne momenten die wij hebben mogen meemaken en op alle mooie initiatieven waaraan wij in al die jaren, op welke wijze dan ook, hebben mogen bijdragen.

We hebben door de jaren heen, middels de door de Gemeente ter beschikking gestelde prioriteitsgelden, 90 mooie initiatieven en projecten kunnen ondersteunen met een totale waarde van iets meer dan € 215.000,-. Initiatieven en projecten die nu nog te zien zijn in ons dorp.

Met elk afscheid ontstaat er ook weer wat nieuws en we hopen dat dat nu ook gebeurt.

Wij hopen, en doen dan ook een dringende oproep, dat een jongere generatie de uitdaging oppakt om een nieuwe Dorpsraad te formeren.

Wij zijn nu bezig met de afhandeling van de lopende zaken en zullen geen nieuwe zaken meer oppakken.

Graag willen we, ook mede namens alle eerdere leden van de Dorpsraad, iedereen danken voor het vertrouwen in alle jaren en met name de mensen die ons met raad en daad nog tot het laatst gesteund hebben.

Het gaat Grubbenvorst goed!

Namens de Dorpsraad Grubbenvorst,

Voorzitter: Ruud Meijers
Secretaris: Jean Gielen

Volg ons op Facebook