Nieuws

Informatieavond station Grubbenvorst-Greenport

Locaties station Grubbenvorst

De Maaslijn is een niet-ge√ęlektrificeerde en overwegend enkelsporige verbinding tussen Roermond en Nijmegen. Daarmee is deze lijn gevoelig voor vertragingen en verstoringen in de dienstregeling. De Maaslijn is echter ook een succesvolle OV-verbinding. Het aantal reizigers is de laatste jaren flink gegroeid. Treinen zitten overvol. Daarom werkt de Provincie Limburg samen met ProRail aan een verbetering van deze lijn. Doel is om de lijn te elektrificeren en de spoorinfrastructuur zodanig aan te passen dat een robuuste en betrouwbare dienstregeling mogelijk is, met goede aansluitingen in Nijmegen, Venlo en Roermond. Ook kunnen dan meer en snellere treinen ingezet worden. Daarnaast wordt een station te Grubbenvorst gerealiseerd die zowel het dorp als Greenport Venlo ontsluit.

De planvorming voor dit station is inmiddels opgestart. Een eerste stap daarin is het bepalen van de locatie van het station. Die keuze wordt in het eerste kwartaal van 2015 gemaakt. Daarna wordt het plan verder uitgewerkt. Naar verwachting is het station in 2020 gerealiseerd.

De komende maanden staan in het teken van het verkennen van mogelijke locaties voor het station. In een onderzoek worden drie mogelijke locaties nader onderzocht (zie kaartje). Per locatie wordt in beeld gebracht wat een station betekent voor de inpassing op het spoor, de inpassing in de directe omgeving, de bereikbaarheid voor voetgangers, fiets, auto en bus, en eventuele overlast voor de omgeving.

De Provincie wil u graag informeren over deze aanpak. In een door de dorpsraad georganiseerde bijeenkomst op 19 november aanstaande wordt een toelichting gegeven op de locaties die in beeld zijn, op de te verrichten onderzoeken en op de wijze waarop locatiekeuze plaatsvindt. Tijdens deze avond wil de provincie graag met u van gedachte wisselen over deze locaties. Namens de provincie zijn gedeputeerde Patrick van der Broeck en de projectmedewerkers Driessen en Graaf aanwezig.

Attachments:
Download this file (Presentatie station GGV, 19-11-14.pdf)Presentatie station GGV, 19-11-14.pdf[ ]1033 kB
© 2010 Dorpsraad Grubbenvorst Website by Martijn Geurts